Man in Nature


Människans interaktion med naturen. Antingen direkt involverad eller spår av hennes framfart