People and Faces


Människor eller djur i helporträtt eller närbild, ute eller inne.