Stad i Vatten


Ett projekt där staden och dess invånare dokumenteras via speglingar i vatten.